banner
 
 
www.china- spain.org,Nov. 3-5, 2023, Shenzhen, China
 
 Conference Committees

Founding chair
Yuhua Luo, University of Balearic Islands
Conference executive chairs
Hong Zhang, Jinan University
Ji Wen, Jinan University
Chunchao Wang, Jinan University
Bartolomé Deya, University of Balearic Islands
Advisory committee
          Jigang Bao,    Sun Yat-sen University
          Changhong Bai,    Nankai University
          Bin Dai,    China Tourism Academy
          Zhenzhi Yang,   Sichuan University
          Jinbo Jiang,    South China University of Technology
          Maria Concepción Garcia,    University Complutense
          Hongmei Zhang,    Shanghai Normal University

Organization committee Chair
      
Zhou Li, Jinan University

Academic secretaries

        Xin Liu,  Jinan University
        Vicente Ramos, University of Balearic Islands  
     
Program committee
        Italo Arbulú, University of the Balearic Islands, Palma, Spain
        Doudou Bi, South China University of Technology, China
        Maria Concepción Garcia, University Complutense, Spain
        Dan Lin,Jinan University,China
        Huiyue Liu, Jinan University,China
        Yi Liu,Jinan University,China
        Enric López, CETT Barcelona, Spain
        Vanda Marakova, Matej Bel University, Slovakia
        Francina Orfila, University of Balearic Islands, Spain
        Jose Maria Raya, University Pompeu Fabra, Spain.
        Francisco Rejón Guardia, University of Málaga, Spain
        Maria Sard, University of Balearic Islands, Spain
        Francisco Sastre Albertí, University of Balearic Islands, Spain
        Jiechen Tang, Kunming University of Science and Technology, China
        Dolores Tirado, University of Balearic Islands, Spain
        Judith Turrion, University Pompeu Fabra, Spain
        Akarapong Untong, Maejo University, Chiang Mai, Thailand
        Biyan Wen, Jinan University,China
        Songjun Xu,Jinan University,China
        Woraphon Yamaka, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
        Xiaoli Yi,Jinan University,China
        Lu Zhang, Michigan State University, USA  
        Mingfang Zhu,Jinan University,China 

Organizers

jnu

UIB
University of Balearic Islands

Supporting Organization

SCUT

UIB - a
                 member of RedIntur